SƠ ĐỒ GHẾ

    Vị trí đã bán
    Vị trí trống
    Vị trí đang chọn

Dùng chuột hoặc tap vào vị trí trống để chọn

Tầng 1

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

THÔNG TIN CHUYẾN

Hồ Chí Minh
Cần Thơ
17-05-2019 19:00   
17-05-2019 22:00   
Xin vui lòng chọn vị trí

VNĐ

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chú ý: Mã bí mật Quý khách cần phải nhớ dùng để thanh toán tại quầy vé, hoặc tra cứu lại thông tin vé sau này
Thông tin khuyến mãi

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chọn phương thức Thanh toán


Thanh toán TrueMoney ví:
Thanh toán thẻ ATM trực tuyến:
Thanh toán bằng thẻ Visa / Master card: